139 หมู่ 5 ถ. บางนา - ตราด กม.36 ต.บางสมัคร
                          อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
                          โทรศัพท์  (038) 545-888 โทรสาร (038) 545-899
                          E-mail : info@dai-ichipack.com  Website : www.dai-ichipack.com