ขั้นตอนการผลิตหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสามารถ แบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 
 
1. ขั้นตอนเตรียม Artwork เพื่อจัดทำแม่พิมพ์ 2.ขั้นตอนการพิมพ์ 3. ขั้นตอนการลามิเนต ซึ่งสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ
3.1 ขั้นตอนการเคลือบ
3.2 ขั้นตอนการดรายลามิเนต
4. ขั้นตอนการผ่าม้วน
5. ขั้นตอนการทำซอง
ซึ่งในทุกๆ กระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นในว่าสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดไว้