จากวิสัยทัศน์และนโยบายอันแน่วแน่ จึงทำให้บริษัทไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวขึ้นมา
เป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายโดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้ดังนี้
          1. บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วๆ ไป (General Purpose) เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ขนมปัง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล เป็นต้น
          2. บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารประเภทต่างๆ ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อความร้อนค่อนข้างสูงขณะบรรจุ (Hot Fill) เช่น เครื่องปรุงรส
          3. บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารแช่แข็ง ทนต่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (Frozen) เช่น อาหารแช่แข็ง และไอศครีม เป็นต้น
          4. บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าบริโภค ที่สามารถทนความร้อนสูง โดยสามารถนำซองไปต้มในน้ำเดือดได้ (Boiling) เช่น เนื่อสัตว์ เป็นต้น
          5. บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าบริโภค ที่สามารถทนความร้อนสูงมาก โดยสามารถนำซองไปต้มในหม้อต้มความดันได้ (Retort) เช่น อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น