• ฝึกอบรมพนักงาน
  • งานทำบุญประจำปี
    บริษัทไดอิชิฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานกันอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การทำงานของพวกเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น     เก็บภาพบรรยากาศ
การฝึกอบรมปี 53 มาฝากกันครับ       
                               
   เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 53 บริษัทฯ ของเรา ได้จัดงานทำบุญประจำปี ณ บริเวณ
ลานด้านหน้าบริษัทฯ   เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บริษัทฯ และเพื่อนๆ พนักงานทุก
คน โดย คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์  (ประธานกรรมการ)  ท่านได้มาร่วมทำบุญ
กับพวกเราด้วย      
  
  • งานแข่งกีฬาสี สานสัมพันธ์
  • กิจกรรม Walk Rally
   บริษัทไดอิชิฯ ได้มีการจัดงานแข่งกีฬาสี " สานสัมพันธ์ประจำปี "
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามกีฬา
วิจิตราธานี โดยมีการแข่งขันกีฬา และเล่นเกมพื้นบ้านเพื่อเชื่อม
สัมพันธไมตรีในหมู่พนักงานพร้อมกับจับฉลากมอบรางวัลกันอีก
ด้วย และบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานกันทั่วหน้า


     ในปี 2553 ที่ผ่านมาโรงานเราได้จัดกิจกรรม    Walk Rally   ถึง 3 รุ่น
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ และ ผู้ตามที่ดี    ให้รู้จักการวางแผน
การทำงานรวมถึงการสื่อสารกันในทีมความพร้อมเพรียงและความสามัคคีกัน
ให้รู้จักมีการรับผิดชอบร่วมกัน และให้รู้จักการคิดนอกกรอบ   ซึ่งทั้งหมดนี้ก็
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีๆ ที่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยและความทุ่มเทแรงกาย
 แรงใจ ในการทำงานของพวกเราทุกคน และได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก